Spijkenisse / Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirect schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder vooraf schriftelijke toestemming.Alfa koudetechniek, 2014, Spijkenisse.