Milieu

Tegenwoordig wordt er bij airconditioning veel aandacht besteed aan geluidsreductie, lager energieverbruik en milieuvriendelijke koudemiddelen.

De nieuwe koudemiddelen (bijvoorbeeld R134a, R407c en R410a) zijn niet giftig, niet brandbaar, niet explosief, reukloos en tasten de ozonlaag niet aan. De toegepaste koudemiddelen kunnen wel een bijdrage leveren aan het broeikaseffect wanneer zij door lekkage in de atmosfeer terecht komen. Mede om die reden moet een installatie volgens de NVKL-eisen worden aangelegd en onderhouden.